• Vi håller öppet hus hela dagen den 9 oktober mellan kl. 9.00-19.00. Alla våra program finns representerade i glasgången, på bottenvåningen inne på Österportsgymnasiet. Ingång från Surbrunnsvägen i Ystad. Välkommen till oss!

Idag händer det - Skolvalet 2014

Posted on Sep 09, 2014 Av Annajohanna Mansson

Men vad tycker du? Gör din röst hörd i aulan idag, mellan kl.9-15....

Information till dig som är vårdnadshavare

Posted on Sep 09, 2014 Av Annajohanna Mansson

Inom kort kommer du som vårdnadshavare att få inloggningsuppgifter till Vklass, som är vår nya lärplattform. Här kommer man bl.a. kunna frånvaroanmäla. I väntan på inloggningsuppgifterna ska frånvaroanmälan ske via talsvar...

Villkor för lån av dator

Posted on Aug 17, 2014 Av Malin Bennison

För att låna dator på Sydskånska gymnasiet måste man godkänna vissa regler....

Ansöka om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola eller ansöka om inackorderingsbidrag

Posted on Jul 16, 2014 Av Malin Bennison

Det är inte längre Sydskånska gymnasiet som administrerar ansökan om resebidrag eller inackordering utan du ansöker i din hemkommun....

HAR DU FRÅGOR OM ANTAGNING TILL GYMNASIET?

Posted on Jun 27, 2014 Av Malin Bennison

På antagningen i Trelleborg kan de besvara dina frågor. Ring 0410-733605 eller 0410-733603....